Borgargården i Stadshuset

Nu tänkte jag att vi skulle gå ut och titta lite på den kringbyggda gården mitt i Stadshuset. Borgargården kallas den.

Borgargården är täckt med kullersten och i ett hörn står ett träd. Här finns flera ingångar till olika delar av Stadshuset. På ena sidan av Borgargården finns arkader, alltså en massa valvbågar. Om man går genom dem kommer man till vattnet som heter Riddarfjärden.

Borgargården Stadhuset

Borgargården Stadshuset

Borgargården Stadshuset i Minecraft

Borgargården Stadshuset i Minecraft

Arkaderna vid Borgargården Stadshuset

Arkaderna vid Borgargården Stadshuset

Här ser man stadshustornet från Borgargården

Här ser man stadshustornet från Borgargården

Leave a Reply