Minecraft Stockholm i Stadshusets torn

Nu är det hög tid att vi klättrar upp i tornet på Stockholms Stadshus. Fördelen med att göra det i Minecraft är att det inte är så jobbigt som det är i verkligheten. Tornet är ju i alla fall hundra meter högt och det finns ingen hiss, så det är bara att klättra på.

Från borgargården finns en dörr som leder till tornet

Från borgargården finns en dörr som leder till tornet

Så börjar klättrandet i trapporna

Så börjar klättrandet i trapporna

Man klättrar och klättrar

Man klättrar och klättrar…

En bit upp i tornet finns en balkong

En bit upp i tornet finns en balkong

Så klättrar man vidare i Stadshustornet

Så klättrar man vidare i Stadshustornet

Här kommer man upp på en avsats

Här kommer man upp på en avsats

Sedan klättrar man vidare uppåt i en smal korridor som går i tornväggen

Sedan klättrar man vidare uppåt i en smal korridor som går i tornväggen

Efter mycket klättrande når man vinden högt upp i tornet

Efter mycket klättrande når man vinden högt upp i tornet

Till slut är man ända uppe under klockstapeln

Till slut är man ända uppe under klockstapeln

Nu kan man titta på utsikten

Nu kan man titta på utsikten

Stadshustornet

Stadshustornet

Leave a Reply